Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl


W dowód uznania wysokiej jakości świadczonych przez nas usług przyznano naszej firmie status ośrodka egzaminacyjnego i prawo do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych z języka francuskiego - The European Language Certificates TELC oraz ETS EPV TFI.
Mogą Państwo w naszym ośrodku egzaminacyjnym przygotować się oraz przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat:

 • Start Français poziom europejski A1 ESOKJ
 • Français Niveau Elémentaire poziom europejski A2 ( już po 150 godzinach nauki w MKEJ od "0")
 • Certificat de Français poziom europejski B1
 • Biznesowy - ETS TFI poziom europejski od A1 do C2
Nasi kursanci mają dotychczas 100% zdawalności.

Dzięki zdanemu egzaminowi otrzymują Państwo międzynarodowy certyfikat, który jest znany, uznawany przez pracodawców i uczelnie niemal w całej Europie.  Warto go mieć !

PROMOCJA ! Nasi kursanci wnoszą niższe opłaty za w/w egzaminy.

Profesjonalna kadra lektorska.

Zajęcia na kursach prowadzą starannie wybrani lektorzy po ukończonej filologii romańskiej oraz native speakers. W gronie szkoleniowców są również lektorzy, którzy posiadają licencję międzynarodowego egzaminatora oraz egzaminatorzy maturalni.

Lektorzy MKEJ nie tylko legitymują się znakomitą znajomością języka, doświadczeniem, odpowiednim przygotowaniem metodycznym, ale również lubią i potrafią uczyć.
Potwierdzeniem wysokich umiejętności zawodowych lektorów MKEJ są m.in. doskonałe wyniki naszych kursantów podczas różnego rodzaju egzaminów językowych ( dotychczas zdawalność wynosi - 100 %).


Skuteczna metodyka.  Praktyczne i ciekawe lekcje.

Lektorzy prowadzą lekcje - umiejętnie dynamicznie ciekawie efektywnie

Stosują sprawdzone, nowoczesne i skuteczne metody nauczania.

Tematyka zajęć jest bardzo praktyczna.  więcej informacji


Oferta IKiJF MKEJ

W IKiJF MKEJ oferujemy kursy języka francuskiego: dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Mogą Państwo uczyć się tego języka na kursach: standardowych, doskonalenia języka, specjalistycznych, egzaminacyjnych, specjalnych ( np.: typu "A LA CARTE", wakacyjnych, tematycznych, ... ) oraz na lekcjach indywidualnych.

KURSY STANDARDOWE  OPIS

Nauka odbywa się na 10 poziomach zaawansowania, w małych grupach od 7 do 12 osób.
Przy tworzeniu grup bierzemy pod uwagę, oprócz poziomu zaawansowania - także Państwa dyspozycyjność. W ciągu tygodnia są dwa spotkania, zwykle po 2 lub 3 godziny lekcyjne ( 45 minutowe ) albo jedno spotkanie po 3 lub 4 godziny lekcyjne ( z przerwami na odpoczynek ).

Warto podkreślić, że cechą charakterystyczną naszych kursów, co wyróżnia je spośród innych oferowanych na rynku kursów języka francuskiego jest - szczególny nacisk na szybkie postępy u słuchaczy w zakresie płynnego, poprawnego mówienia.
Osiągamy te postępy dzięki ( pakiet konwersacyjny ):
 • wprowadzaniu aktywnych form nauki m.in. symulacji sytuacji z codziennego życia


 • rozszerzonym konwersacjom na zajęciach


 • umiejętnym nauczaniu w oparciu o specjalnie opracowane i dobrane materiały do nauki


 • dodatkowym, bezpłatnym zajęciom konwersacyjnym
Potwierdzeniem osiągania tych postępów przez naszych kursantów są np. ich dobre oceny z części ustnej międzynarodowych egzaminów TELC ( podczas tych egzaminów, ocenianiu podlega w dużej mierze właśnie praktyczna biegłość w zakresie komunikacji językowej ).

Umiejętne, łatwo zrozumiałe dla wszystkich przekazywanie wiedzy przez lektorów MKEJ i stosowanie przez nich dobrze dobranych materiałów i środków dydaktycznych pozwalają naszym kursantom na skuteczną naukę również w zakresie gramatyki, poprawnego pisania, czytania i słuchania ze zrozumieniem.
Nasz sposób uczenia języka francuskiego jest szczególnie skuteczny i zalecany dla tych osób, które chcą znać francuski aby:
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty towarzyskie


 • jechać na wakacje do krajów, w których można porozumieć się w języku francuskim


 • być dobrym w kontaktach zawodowych


 • pracować we Francji


 • poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych


Dzięki naszym kursom poznacie Państwo taki język francuski, jakim się mówi we Francji na co dzień - z jego popularnymi powiedzeniami, kolokwializmami, mową potoczną a nawet z elementami młodzieżowego żargonu.

Zgodnie z Państwa prośbami, potrzebami dla podwyższenia praktyczności Kursów - podczas zajęć zostanie podanych i przećwiczonych mnóstwo niezbędnych zwrotów oraz, co bardzo docenili Nasi kursanci, część zajęć będzie poświęcona słownictwu i zagadnieniom związanym z pracą ( chyba, że grupa będzie chciała wykonywać dodatkowe zadania gramatyczne lub poćwiczyć komunikację językową bądź odpowiednie partie materiału - to cecha elastyczności naszego kursu ).

Tak więc doczekali się Państwo kursów praktycznych ( 2 kursy w 1 ).

KURS STANDARDOWY - kurs praktyczny, efektywny, ciekawy

semestralny: 50 godzin, cena w czasie trwania promocji z rabatem - 495 445 zł,
roczny ( 2 - a poziomy ): 100 godzin, cena w czasie trwania promocji z rabatem - 990 830 zł

+ gratis  prawo do udziału w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: konwersacyjnych, gramatycznych, fonetycznych
+ gratis  dodatkowe lekcje internetowe z j. francuskiego

W okresie trwania kursu dla chętnych odbędą się spotkania integracyjne!
W ramach Centrum oferujemy:

Kursy doskonalenia języka francuskiego - semestr: 36 godz. (45-minutowych), cena 445 zł ( przy grupie od 7 do 9 osób )

Kurs "Konwersacje na MAXA" - grupy od 6 do 9 osób, 54 lekcje (40-minutowe), cena 605 555 zł

Kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów z języka francuskiego na poziomie B2, C1 - semestr: 36 godz. (45-minutowych), cena 445 zł ( przy grupie od 7 do 9 osób )

Kursy specjalistyczne, zawodowe ( m.in.: język francuski w biznesie, w turystyce i hotelarstwie, dla nauczycieli języka francuskiego, dla prawników, ekonomistów, ... )


INNE OFEROWANE KURSY

Kursy do matury więcej informacji
Kursy dla dzieci więcej informacji
Kursy wakacyjne więcej informacji
Kursy typu "A LA CARTE" - kursy bardzo ciekawe, dla grup zorganizowanych


LEKCJE INDYWIDUALNE CENTRUM KOREPETYCYJNE - program i terminy zajęć są dopasowywane do potrzeb klientów. więcej informacji


Zapraszamy do działającego przy Instytucie od 2003 r. Podstawowym celem Klubu jest integrowanie osób interesujących się kulturą i językiem francuskim. W ramach Klubu m.in.: wieczorki muzyczne, różnego typu prezentacje, szkolenia dla lektorów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, spotkania z zapraszanymi specjalnymi gośćmi, spotkania integracyjne, ...

powrót do góry