Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl
CENTRUM KOREPETYCYJNE MKEJ   CK MKEJ
Nasze CK MKEJ jest od kilku lat bardzo modnym miejscem nauki w Kielcach

Nasza oferta w zakresie lekcji indywidualnych dotyczy wszystkich wykładanych w MKEJ języków obcych.

Program, poziom, tempo nauki, dobór materiałów i tematyka zajęć są ściśle dostosowywane do potrzeb i wymagań indywidualnego słuchacza.

Zajęcia mogą mieć formę np.: szkolenia nastawionego na całościowe rozwijanie wszystkich sprawności językowych lub poszczególnych kompetencji jak np.: mówienia ( konwersacje ), pisania, ...

Mogą służyć - przygotowaniu do matury, do egzaminów międzynarodowych czy wreszcie być pomocne przy rozwiązywaniu nagłych, nie cierpiących zwłoki problemów związanych z nauką danego języka obcego.
Bardzo skuteczne, tańsze zajęcia dla 2, 3 osób Modne też w CK MKEJ są zajęcia dla 2, 3 osób. Niektórzy metodycy uważają, że są to zajęcia skuteczniejsze od zajęć indywidualnych ponieważ, jak twierdzą, wadą lekcji indywidualnych jest - brak możliwości porozumiewania się podczas zajęć z innymi uczącymi się, a u podstaw nauki języka leży potrzeba komunikacji z innymi ludźmi, wymiana doświadczeń, poglądów, dzielenia się radością i problemami. Bardzo trudno jest nierzadko nawiązać uczniom równorzędny kontakt z nauczycielem przede wszystkim ze względu na różnicę wieku i oficjalną relację uczeń - nauczyciel.
Czas zajęć = najwygodniejszy termin

W CK MKEJ - uzgadnia się ze słuchaczem/-ami najwygodniejszy termin, częstotliwość i ilość zajęć.

Co jeszcze wyróżnia nas spośród innych ofert:
DODATKOWO GRATIS!
TYLKO W MKEJ
  • zajęcia nie przepadają, a jedynie zostają przesunięte na inny termin ( jeśli musicie opuścić zajęcia to należy tylko z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować nas o tym)


  • tylko w MKEJ będąc uczestnikiem zajęć dla: 1, 2, 3 osób dostajesz prawo do udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach: konwersacyjnych, warsztatach fonetycznych i zajęciach kulturalnych ( wieczorki tematyczne ) - szczegóły uzyskasz w sekretariacie MKEJ


  • masz do wyboru - bardzo duży zespół doświadczonych lektorów, w tym mających uprawnienia egzaminatorów maturalnych, licencjonowanych egzaminatorów międzynarodowych certyfikatów językowych, którzy mają do dyspozycji olbrzymią ilość doskonałych materiałów do nauki


  • Nowość! - bardzo ciekawą ofertą są zajęcia poza siedzibą firmy oraz zajęcia wyjazdowe
Zajęcia nie tylko językowe Zapraszamy również na kursy, korepetycje m.in. z: matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii, biologii i innych przedmiotów. więcej informacji

powrót do góry