Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl
NOWOCZESNE SZKOLENIA JĘZYKOWE ORAZ AUDYT JĘZYKOWY DLA FIRM I INSTYTUCJI

NOWOCZESNE SZKOLENIA JĘZYKOWE

Zapewniamy naszym wymagającym klientom:

-    najwyższe kompetencje merytoryczne

-    sprawną obsługę organizacyjną

-    atrakcyjne koszty szkolenia

Na tych elementach budujemy naszą konkurencyjną przewagę. Jak dotąd - bardzo skutecznie.

Pełna oferta kursów językowych dla firm i instytucji oraz osób czynnych zawodowo

 • Wszystkie języki obce niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym życiu zawodowym


 • Specjalne moduły językowe wzbogacające kurs wg. potrzeb Klienta
Indywidualne podejście do Klienta - zarówno do firmy, instytucji, jak i do poszczególnych uczestników kursów językowych.

 • Program kursu opracowujemy indywidualnie dla każdej grupy, uwzględniając specyfikę działalności Klienta oraz potrzeby językowe i aspiracje zawodowe poszczególnych uczestników


 • Przy wyborze strategii uczenia mamy na względzie zarówno cel szkoleniowy grupy, jak i preferowany sposób przyswajania wiedzy przez każdego ze słuchaczy


 • Elastyczność w tempie i doborze metod nauczania
  Bierzemy pod uwagę m.in. takie czynniki jak: brak czasu na indywidualną naukę pomiędzy lekcjami, zaabsorbowanie bieżącymi sprawami zawodowymi, a także fakt, że zapał do nauki oraz łatwość przyswajania wiedzy ulegają naturalnym, cyklicznym wahaniom. I tak, w najcięższych okresach dla uczących się, kiedy motywacja oraz efektywność nauki spada, a prace domowe nie są odrabiane, realizujemy wtedy - łatwiejsze partie materiału, natomiast okresy wysokiej aktywności wykorzystujemy na przerabianie - trudniejszych zagadnień.
Przemyślana, dobra organizacja szkoleń oraz skuteczna i atrakcyjna forma prowadzenia zajęć
Ze szczególnym naciskiem kształtujemy, doskonalimy i utrwalamy praktyczne kompetencje komunikacyjne, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy zawodowej np.:

- przedstawianie siebie, innych,
- umawianie spotkań, uzgadnianie terminów,
- telefonowanie,
- dokonywanie prezentacji,
- oprowadzanie gości po firmie, urzędzie, mieście,
- delegacje i podróże służbowe ( dworzec, lotnisko, hotel, ... )
- uczestnictwo w przyjęciach i spotkaniach towarzyskich ( restauracje, rozrywki, wycieczki po mieście, ... )
- składanie zamówień,
- negocjowanie,
- udział w zebraniach, naradach,
- wydawanie poleceń, wskazówek,
- prowadzenie korespondencji biurowej, służbowej, handlowej,
- redagowanie listów, ofert, powiadomień, notatek, faksów,
- pisanie streszczeń, sprawozdań.

Często zdarza się, że osoby dobrze znające gramatykę angielską i posiadające szeroki zakres słownictwa mają ciągłe poczucie pewnej "blokady" gdy staną przed koniecznością przeprowadzenia nawet krótkiej rozmowy z obcokrajowcem. Prawdziwa biegłość w posługiwaniu się danym językiem zaczyna się bowiem wtedy, gdy znamy jego wyrażenia potoczne i idiomatyczne. I właśnie celem naszych kursów jest również nauczenie Państwa języka potocznego, terminów slangowych i idiomatycznych jakimi na co dzień posługują się przedstawiciele różnych środowisk zawodowych, profesji np.: szefowie wielkich firm, ich sekretarki, prawnicy, handlowcy, komputerowcy, ...

Znajomość ich jest niezbędna w pracy, w której występuje kontakt z danym językiem. Praca bowiem to nie tylko posługiwanie się formalnym językiem umów i kontraktów, ale również koleżeńskie rozmowy ( przy lunchu, w pubie ) lub plotki w czasie przerwy na zebraniu.
Dzięki temu można "błysnąć" znajomością różnych ciekawostek i zrobić wrażenie well-travelled, czyli osoby bywałej w świecie.
Przecież wiadomo, że do sukcesu, podpisania kontraktu, uzyskania dodatkowego rabatu, utrzymywania dobrych relacji w trakcie całego procesu współpracy trzeba czegoś więcej niż tylko suchej, formalnej korespondencji handlowej, ...

Lektorzy MKEJ

Lektorzy MKEJ są wykwalifikowanymi, doświadczonymi szkoleniowcami, mającymi obowiązek stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Większość naszych Lektorów posiada również uprawnienia międzynarodowego egzaminatora.
Poprzez umiejętne motywowanie do nauki, stosowanie skutecznych, efektywnych metod nauczania, Szkoleniowcy MKEJ potrafią z Kursantami szybko osiągać wytyczone główne cele.
Jedną ze skutecznych metod stosowanych przez naszych Lektorów jest metoda małych kroków ( etapowe zbliżanie się do celu głównego). Metoda ta niezależnie od szybkości przyswajania wiedzy przez słuchacza daję świadomość osiągania wyznaczonych sobie zadań i tym samym kolejne cele czyni możliwymi do osiągnięcia.
Wykorzystywane przez Trenerów MKEJ materiały szkoleniowe są - optymalnie dostosowywane do poziomów i tematyki kursów. Posługują się oni różnymi, dobrze opracowanymi książkami wydawnictw zagranicznych i krajowych. Stosują również będące własnością MKEJ - praktyczne opracowania, kompendia.

Atuty MKEJ to korzyści dla naszych Klientów.

Na tle innych firm z Kielc wyróżnia nas:
 1. szeroka oferta językowa ( ogólna i specjalistyczna ),
 2. wysoko wykwalifikowana i doświadczona elita Lektorów,
 3. programy szkoleniowe "szyte na miarę" potrzeb danej grupy,
 4. silny nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych,
 5. przełamywanie barier językowych poprzez naukę również języka potocznego, wyrażeń slangowych i idiomatycznych charakterystycznych dla różnych środowisk zawodowych,
 6. świetnie sprawdzone i realnie skuteczne metody nauczania,
 7. partnerska elastyczność, pełne zrozumienie, że dla Osób koordynujących szkolenie ze strony naszych Klientów jest to tylko drobna część ich obowiązków,
 8. konkurencyjne koszty szkolenia,
 9. jesteśmy firmą doświadczoną z wieloma osiągnięciami,
 10. prowadzenie również usługi audytu językowego.
Zapraszamy do owocnej współpracy - potwierdzimy te atuty również dla Państwa korzyści!


Nasza oferta dla firm i instytucji obejmuje naukę języka:

angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, hiszpańskiego, bułgarskiego, niderlandzkiego, portugalskiego, arabskiego, chińskiego, koreańskiego, szwedzkiego, polskiego dla obcokrajowców - na różnych poziomach zaawansowania.

Zajęcia mogą dotyczyć języka ogólnego oraz specjalistycznego.


Oferujemy następujące formy prowadzenia zajęć:
 • kursy długie od 3 miesięcy do 1 roku w formie grupowej lub zajęć indywidualnych
 • krótkie szkolenia o zwiększonej częstotliwości zajęć
 • weekendowe szkolenia wyjazdowe

Miejsce i czas prowadzenia zajęć

W zależności od zapotrzebowania prowadzimy szkolenia na terenie Państwa firmy lub na terenie naszego ośrodka. Co do godzin, dni zajęć podchodzimy elastycznie.
Ponieważ posiadamy kontakty z innymi firmami, uczelniami na terenie Europy, umożliwia to nam również organizację szkoleń za granicą.


Nasza współpraca szkoleniowa zwykle obejmuje następujące etapy, formy:

dokładna analiza potrzeb klienta  »  ustalenie poziomu zaawansowania uczestników szkolenia  »  zatwierdzenie harmonogramu nauki  »  elastyczna realizacja szkolenia  »  w zależności od potrzeb, ustaleń, prowadzenie różnych systemów monitorowania postępów w nauce, frekwencji czy też oceny efektów naukiAUDYT JĘZYKOWY

Jeśli mają Państwo potrzebę:

 • profesjonalnego ocenienia kompetencji językowych swoich pracowników


 • sprawdzenia u pracowników precyzji wypowiedzi w języku obcym, skuteczności komunikacji szczególnie w kluczowych dla firmy czy instytucji kontekstach sytuacyjnych
to zapraszamy do skorzystania z unikatowej na naszym rynku, oferty MKEJ - audytu językowego.

Taka usługa na pewno pomoże Państwu w podjęciu trafnych decyzji związanych np.: z zatrudnianiem, promocją czy też przeniesieniem pracowników na inne stanowisko pracy.Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami to prosimy o kontakt.

tel. kom. - 0 604 87 11 94 ( najszybciej )

tel. - 041 344 87 94, 041 345 66 46

faks - 041 366 08 58

adres e-mail: mkejiustitia@wp.pl

adres pocztowy:
MKEJ Konsorcjum Iustitia Instytut
Dział Szkoleń dla Firm i Instytucji
ul. Panoramiczna 5/23, 25-503 Kielce

powrót do góry