Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl
MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY JĘZYKOWE      POZIOMY ZAAWANSOWANIA

MKEJ jest największym w województwie świętokrzyskim licencjonowanym centrum międzynarodowych egzaminów z 6 języków obcych ( angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego ).

Nasza oferta egzaminacyjna przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, pragnących udokumentować swą znajomość języka obcego, jak i dla firm chcących zweryfikować kompetencje językowe swoich pracowników, a także dla instytucji realizujących projekty unijne ze środków EFS w celu dokumentacji efektów szkolenia.

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu międzynarodowych egzaminów językowych.

Podczas egzaminów potrafimy stworzyć miłą, bezstresową, a jednocześnie w 100% profesjonalną atmosferę, którą egzaminowani bardzo sobie chwalą. Osoby, które wcześniej zdawały u nas egzaminy międzynarodowe polecają innym by podchodziły do egzaminów organizowanych przez MKEJ.

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie we wszelkich aspektach przy realizacji egzaminów międzynarodowych w ramach projektów unijnych ( od projektów bardzo dużych do małych ).

Zapewniamy pełną pomoc od fazy planowania do fazy zakończenia projektu oraz, że przeprowadzanie międzynarodowych egzaminów językowych będzie sprawne, szybkie i w dobrej atmosferze.

Najszybszy i najlepszy bezpośredni kontakt w sprawie wszystkich szczegółów dotyczących międzynarodowych egzaminów językowych: tel. 604 871 194, mkejiustitia@wp.plMiędzynarodowy egzamin z języka angielskiego w MKEJ


Międzynarodowy egzamin z języka niemieckiego w MKEJ


Międzynarodowy egzamin z języka francuskiego w MKEJ


Międzynarodowy egzamin z języka włoskiego w MKEJ


Międzynarodowy egzamin z języka hiszpańskiego w MKEJ


Międzynarodowy egzamin z języka rosyjskiego w MKEJ


W MKEJ zajęcia językowe są prowadzone na różnych poziomach zaawansowania i są zgodne z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wydanymi przez Radę Europy.
Gwarantuje to porównywalność wyników nauczania w skali całej Europy.

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej zmieniło podejście do znajomości języków obcych. Na znaczeniu zyskały wszelkie międzynarodowe certyfikaty językowe, które w sposób jasny określają nasz poziom wiedzy. Bez tego trudno myśleć o studiowaniu czy znalezieniu lepszej pracy za granicą. Takie międzynarodowe potwierdzenie znajomości języka obcego może nam pomóc również w Polsce.

Czy potrzebujesz zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy, aby stał się on mocną kartą przetargową w czasie rozmowy o pracę, zawodowy awans, w dostaniu się na studia, czy też dał bezpośrednie zaliczenie lektoratu na studiach?

W MKEJ - międzynarodowy certyfikat językowy już po pół roku nauki języka od 0 !!!

Ponieważ w Europie Zachodniej jest to w normie a w Polsce nie - by zachęcić Państwa do zdobywania niezbędnych, międzynarodowych certyfikatów językowych - jako ośrodek egzaminacyjny ogłaszamy specjalną promocję - MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY CERTYFIKACYJNE z RABATEM.Wielu nauczycieli języka obcego obserwuje w większej perspektywie czasu istotną różnicę między ludźmi, którzy uczą się języka obcego "dla siebie", bo to się pewnie kiedyś przyda, a tymi którzy pragną zdobyć - niejednokrotnie kolejny - certyfikat.

Ta pierwsza grupa z reguły zaczyna kurs z ogromnym entuzjazmem, obiecując sobie wytrwałą, systematyczną naukę, ale już po paru miesiącach zapomina, jaki cel im początkowo przyświecał.

Rezultat? Coraz większa absencja na zajęciach, frustracja, zniechęcenie, czyli zmarnowana energia i pieniądze. Presja środowiska uczelnianego lub zawodowego sprawi, że ludzie ci wrócą na kolejny kurs za rok, dwa i historia gotowa się powtórzyć, chyba że zdecydują się zdobyć międzynarodowy certyfikat z języka obcego.

Sam fakt chęci poddania się zewnętrznej, niezależnej ocenie działa mobilizująco, bo ocenę taką podświadomie traktujemy jako rzetelniejszą i bardziej obiektywną.
Na kursie nie liczymy na pobłażliwość nauczyciela, bo wiemy że jak on nam odpuści, to egzaminator już tego nie zrobi.

MKEJ jest największym w woj. świętokrzyskim licencjonowanym centrum międzynarodowych egzaminów językowych. U nas możesz zdawać egzamin i uzyskać międzynarodowy certyfikat:
poziom ALTE 5 C2      
poziom ALTE 4 C1    
poziom ALTE 3 B2
poziom ALTE 2 B1
poziom ALTE 1 A2
  A1

Poziomy biegłości językowej ALTE
Europejski system poziomów biegłości językowej wg. Rady Europy
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK WŁOSKI JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK HISZPAŃSKI

W MKEJ istnieje możliwość zdawania m.in. następujących międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych:
poziom
ALTE 5
C2   TOEIC ®     WiDaF
poziom
ALTE 4
C1 TELC English C1 TOEIC ®     WiDaF
poziom
ALTE 3
B2 TELC English B2 TELC English B2
Business

TOEIC ®
TELC English B2
Technical
TELC Deutsch B2
Zertifikat Deutsch
Plus
WiDaF
poziom
ALTE 2
B1 TELC English B1

TOEIC Bridge ™
TELC English B1
Business

TOEIC ®
TELC English B1
Hotel and Restaurant
TELC Deutsch B1
ZD
Zertifikat Deutsch
WiDaF
poziom
ALTE 1
A2 TELC English A2

TOEIC Bridge ™
TOEIC ® TELC Deutsch A2
Start Deutsch 2
WiDaF
  A1 TELC English A1

TOEIC Bridge ™
TOEIC ® TELC Deutsch A1
Start Deutsch 1

Poziomy biegłości językowej ALTE
Europejski system poziomów biegłości językowej wg. Rady Europy
JĘZYK
ANGIELSKI

ogólny

JĘZYK
ANGIELSKI

w środowisku pracy
JĘZYK
ANGIELSKI

specjalistyczny

JĘZYK
NIEMIECKI

ogólny

JĘZYK
NIEMIECKI

w środowisku pracy
poziom
ALTE 5
C2 CELI 5 Universita' Per Stranieri Di Perugia
poziom
ALTE 4
C1 TFI ™ CELI 4 Universita' Per Stranieri Di Perugia
poziom
ALTE 3
B2 TELC Français B2
Certificat Superieur de Français
TFI ™ CELI 3 Universita' Per Stranieri Di Perugia

TELC Italiano B2
TELC Russian B2
Certificate in Russian Plus
TELC Espaňol B2
Certificato de
Espaňol para
relaciones
profesionales
poziom
ALTE 2
B1 TELC Français B1
Certificat de Français
TFI ™ CELI 2 Universita' Per Stranieri Di Perugia

TELC Italiano B1
TELC Russian B1
Certificate in
Russian
TELC Espaňol B1
Certificato de
Espaňol
poziom
ALTE 1
A2 TELC Français A2
Français Niveau Elémentaire
TFI ™ CELI 1 Universita' Per Stranieri Di Perugia

TELC Italiano A2
TELC Russian A2
Russian Elementary Level
TELC Espaňol A2
Espaňol Nivel
Elemental
  A1 TELC Français A1
Start Français
TFI ™ TELC Italiano A1
Start Italiano
TELC Russian A1
Start Russian
TELC Espaňol A1
Start Espaňol

Poziomy biegłości językowej ALTE
Europejski system poziomów biegłości językowej wg. Rady Europy
JĘZYK
FRANCUSKI

ogólny

JĘZYK
FRANCUSKI

w środowisku pracy
JĘZYK
WŁOSKIJĘZYK
ROSYJSKIJĘZYK
HISZPAŃSKI

MKEJ posiada status centrum egzaminacyjnego TELC The European Language Certificates. Szkoła uzyskała prawo przeprowadzania egzaminów językowych Unii Europejskiej, ponieważ spełniamy surowe kryteria jakości w nauczaniu i pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dzięki temu, po każdym etapie nauki, nasi słuchacze mają możliwość uzyskania certyfikatu TELC, który otwiera drogę do kariery w krajach UE.

Firma MKEJ za spełnianie najwyższych standardów w zakresie przeprowadzania międzynarodowych egzaminów TELC otrzymała status CENTRUM ( wcześniej Ośrodka ) EGZAMINACYJNEGO. Jest to najwyższy status jaki może otrzymać firma realizująca egzaminy TELC ( niektóre firmy informują, że są Centrum Egzaminacyjnym TELC gdy naprawdę są tylko Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC ). Takie wyróżnienie otrzymuje się jedynie w wyniku: wysokiej jakości świadczonych usług oraz wybitnych osiągnięć w sferze przeprowadzania egzaminów TELC.
Obecnie egzaminy TELC są najpopularniejszymi w Polsce językowymi egzaminami certyfikacyjnymi ( m.in. przeprowadzają je najlepsze w Polsce uczelnie wyższe np.: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, UMCS i KUL w Lublinie, UŁ w Łodzi i wiele innych ).
Posiadanie tego certyfikatu może być podstawą do zwolnienia z egzaminu wstępnego z języka obcego na wielu uczelniach wyższych lub pozwolić na zaliczenie lektoratu.

Egzaminy te są w elitarnej grupie certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego uznawanych przez polskie państwowe instytucje publiczne - administrację rządową.

Certyfikaty te są znane i popularne w niemal całej Europie.

Egzaminy TELC są w wielu krajach europejskich standardem i wymogiem stawianym uczestnikom kursów oraz studentom szkół wyższych na zakończenie procesu kształcenia jak również niezbędnym dokumentem wymaganym przy zatrudnieniu.
Co to jest TELC?

TELC, czyli The European Language Certificates to system jednolitych egzaminów językowych stworzonych w oparciu o programy i standardy przyjęte przez Radę Europy w ramach Common European Framework of Reference of the Council of Europe for Language Learning and Teaching (CEF).
Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy.

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH z siedzibą we Frankfurcie n. Menem, mającą już ponad 40 - letnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie światowym. Organizacja WBT jest członkiem ALTE ( Association of Language Testers In Europe ) - Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
System ALTE umożliwia porównywanie kompetencji językowych osiągniętych podczas różnych egzaminów i w różnych krajach. Stowarzyszenie ALTE skupia 29 członków ( obok WBT także m.in.: Goethe Instytut, Alliance Français, Universita' Per Stranieri Di Perugia - egzaminy CELI, University of Cambridge ).

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują 10 języków ( angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski, portugalski, czeski, turecki, arabski ).DLACZEGO CERTYFIKATY TELC SĄ TAK POPULARNE?:
 • dzięki dostosowaniu do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań - mieszkańców współczesnej Europy


 • certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się a nie na znajomość gramatyki


 • egzaminy TELC w odróżnieniu od wielu innych egzaminów, które są typowo teoretyczne i nastawione na szukanie gdzie jest błąd, są przyjazne dla osób zdających je, a tematy egzaminów są praktyczne i życiowe. Przy egzaminach TELC występuje ocenianie pozytywne co oznacza, że przede wszystkim zwraca się uwagę na to co jest odpowiedzią dobrą, poprawną. Należy zauważyć, że nowy format matury z języków obcych został opracowany wzorując się właśnie na egzaminach TELC.


 • ośrodek egzaminacyjny TELC może dowolnie ustalać termin egzaminu. Cały egzamin odbywa się w jednym dniu.


 • dobrej organizacji egzaminów opartych na nowoczesnych testach


 • zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) odpowiada pod względem trudności egzaminowi z języka angielskiego czy rosyjskiego na tym samym poziomie. Oceny są również porównywalne. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.


 • często zwalniają z wstępnych egzaminów językowych oraz z końcowych egzaminów językowych na wielu renomowanych uczelniach wyższych w Polsce


Krótka charakterystyka części pisemnej i części ustnej egzaminu TELC z języka ogólnego.

TELC poziom A1  English / Deutsch / Français / Espaňol / Russian / Italiano

Część pisemna egzaminu obejmuje:
 • rozumienie krótkich wypowiedzi i zapowiedzi (dworzec, lotnisko itp.) utrwalonych na CD
 • rozumienie krótkich tekstów pisanych dotyczących sytuacji z życia codziennego
 • sporządzanie krótkiej notatki (informacji) na piśmie
 • wypełnianie prostych formularzy (dane osobowe, zainteresowania itp.)
Część ustna egzaminu obejmuje:
 • przedstawienie się
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na wskazany temat
 • formułowanie próśb i prostych poleceń oraz reagowanie na nie (wypowiedzi sugerowane ilustracjami)
TELC poziom A2  English / Deutsch / Français / Espaňol / Russian / Italiano

Część pisemna egzaminu obejmuje:
 • rozumienie krótkich wypowiedzi utrwalonych na CD
 • rozumienie krótkich tekstów pisanych dotyczących sytuacji z życia codziennego
 • dokonanie wyboru właściwej odpowiedzi w podanej sytuacji
 • sporządzanie krótkiej notatki (informacji) na piśmie
Część ustna egzaminu obejmuje:
 • nawiązanie kontaktu ze zdającym poprzez krótką rozmowę - odpowiadanie na pytania
 • formułowanie prostej wypowiedzi do podanej sytuacji
TELC poziom B1  English / Deutsch / Français / Espaňol / Russian / Italiano

Część pisemna egzaminu obejmuje:
 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych: pisanych i nagranych na CD
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • część gramatyczną polegającą na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami
Część ustna egzaminu obejmuje:
 • trzy zadania, które dwaj kandydaci omawiają w ramach przeprowadzanej między sobą rozmowy
TELC poziom B2  English / Deutsch / Français / Espaňol / Russian / Italiano

Część pisemna egzaminu obejmuje:
 • rozumienie tekstów pisanych i nagranych na CD
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami
Część ustna egzaminu obejmuje:
 • trzy zadania, które kandydaci omawiają w ramach przeprowadzanej między sobą rozmowy
Kto ocenia egzamin TELC?

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów np. egzaminatorów MKEJ.

Aby wziąć udział w egzaminie należy:
 1. dokonać wpłaty na egzamin ( na 10 tygodni przed zaplanowanym terminem egzaminu ), podając numer konta MKEJ, swoje Imię i Nazwisko, swój adres, nazwę egzaminu, język
 2. dokonać rejestracji w Centrum przedkładając oryginał dowodu wpłaty w Sekretariacie MKEJ

  • Warunkiem zorganizowania egzaminu jest minimum 4 osoby z danego języka na określony poziom.


  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.


  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.


  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.


  • Informacja o wynikach (ok. 9 tygodni po egzaminie) - w Ośrodku Egzaminacyjnym MKEJ.


  • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut przed podaną godziną.


  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.


  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać ołówek i gumkę.
Terminy egzaminów

Egzaminy są dostępne:

- w planowanych sesjach


sesje egzaminacyjne organizujemy: w marcu, maju oraz w czerwcu

rejestracja kandydatów kończy się na 10 tygodni przed ustalonym terminem egzaminu

- na żądanie (przyjmujemy zamówienia indywidualne i grupowe)

KURSANCI MKEJ - WNOSZĄ NIŻSZE OPŁATY ZA EGZAMINY I MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZY USTALANIU TERMINU EGZAMINU.


Uwaga ! Ostrzegamy przed firmami, które wprowadzają w błąd pisząc skrótowo - "certyfikaty np. TELC". Tymczasem firmy te nie organizują żadnego wymienionego egzaminu tylko kurs przygotowujący do podanego egzaminu certyfikacyjnego.

TELC - CV - pobierz plik

TELC - Praca - pobierz plikEgzaminy ETS Educational Testing Service

z języka: angielskiego, francuskiego i niemieckiego


Od 24.07.2008r. firma - MKEJ Konsorcjum Iustitia Instytuty Językowe jest partnerem, członkiem sieci E T S GLOBAL ( Educational Testing Service ) - największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych międzynarodowych egzaminów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

Informacja o ETS (Educational Testing Service)

ETS - Educational Testing Service to największa, niezależna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny.

Główna siedziba firmy mieści się w Princeton, w stanie New Jersey w USA. Natomiast biura ETS znajdują się na wszystkich kontynentach świata.

Personel ETS składa się z 2600 profesjonalistów, w tym nauczycieli, badaczy, osób zajmujących się pomiarami psychometrycznymi, statystyków, pracujących nad spełnieniem wymagań osób prywatnych, wychowawców, firm i organów rządowych w ponad 180 krajach.

Od swojego powstania w 1947 roku, ETS jest liderem w badaniach edukacyjnych i udostępnianiu obiektywnych i rzetelnych systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie.

W naszym Centrum Egzaminacyjnym możecie Państwo:

- przygotować się i zdać następujące egzaminy ETS:

z j. angielskiego - TOEIC ® wersja Listening & Reading i TOEIC Bridge ™
z j. francuskiego - TFI ™
z j. niemieckiego - WiDaF

- przygotować się i zarejestrować na egzamin z j. angielskiego TOEFL ®
( bez konieczności płacenia kartą kredytową, płacąc gotówką lub przelewem w złotych polskich )


TOEIC ® wersja Listening & Reading ( Test of English for International Communication )

TOEIC ® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem językowym na świecie, wybieranym przez kierowników ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Egzamin TOEIC ® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku.

TOEIC ® to:

 • egzamin z j. angielskiego w środowisku pracy, stworzony aby mierzyć praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym

 • światowy standard w ponad 10000 największych firm, korporacji i instytucji akademickich, najczęściej zdawany na świecie egzamin z j. angielskiego ( ponad 6 milionów kandydatów rocznie )

 • egzamin stosowany przez tysiące instytucji akademickich w przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy oraz jako alternatywną formę zaliczenia lektoratów

 • pytania testowe oparte na prawdziwych sytuacjach z codziennego życia i pracy

 • nie wymaga od kandydata deklaracji poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu

 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990

Uznawalność TOEIC ® m.in.:

Firmy i instytucje

Egzamin TOEIC ® jest szczególnie popularny wśród wiodących i najbardziej prestiżowych pracodawców, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego pracownika. Egzaminy TOEIC ® stosują między innymi takie firmy jak:

 • Alcatel-Lucent
 • BRE Bank-Service Point
 • Egis
 • Hoffman-la-Roche
 • Michelin
 • Rockwell Automation
 • Accenture
 • CAT LC
 • Eurilogic
 • International Paper
 • Nutricia
 • Schenker Polska
 • Agora SA
 • Centertel
 • Ford Polska
 • Lafarge
 • PSE
 • Siemens
 • AXA Insurance
 • Continental Automotive
 • France Telecom (TP S.A.)
 • LEK S.A.
 • PZ Cussons
 • Toyota Motor Poland
 • Bayer
 • Deutsche Bank
 • GlaxoSmithKline
 • Leroy Merlin
 • Renault
 • Warbud
 • BL Stream
 • DZ Bank
 • Kodak
 • LG Electronics
 • Unilever
 • Xerox

Służba Cywilna w Polsce

Egzamin TOEIC ® z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Szkolnictwo wyższe

Odpowiedni wynik egzaminu zalicza lektorat z języka angielskiego na wielu uczelniach w Polsce, między innymi:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
 • WAT
 • Politechnika Łódzka

FORMAT EGZAMINU TOEIC ®

Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10 - 990 punktów.

Egzamin TOEIC ® trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

 • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 - 495 punktów
 • Reading Comprehension (czytanie) 5 - 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) - 100 pytań / zadań testowych
Sekcja I - interpretacja fotografii 10 pytań
Sekcja II - krótkie dialogi sytuacyjne ( pytanie-odpowiedź ) 30 pytań
Sekcja III - 10 dłuższych dialogów ( po 3 pytania do każdego dialogu ) 30 pytań
Sekcja IV - 10 dłuższych wypowiedzi np. ogłoszenia ( po 3 pytania do każdej wypowiedzi ) 30 pytań
Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) - 100 pytań / zadań testowych
Sekcja V - uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu 40 zadań
Sekcja VI - uzupełnianie 3 dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu ( 4 pytania do każdego tekstu ) 12 zadań
Sekcja VII
- pytania do autentycznych tekstów biznesowych
- pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą

28 zadań
20 zadań

Zdający otrzymuje: oprócz precyzyjnego raportu wyników egzaminacyjnych również Tabelę Sprawności Językowych ( precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test oraz interpretuje wynik punktowy) oraz certyfikat ( tu dodatkowa opłata, około - 20 zł ).

Certyfikaty TOEIC ®

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

 • pomarańczowy:  10 - 215 punktów
 • brązowy:            220 - 465 punktów
 • zielony:              470 - 725 punktów
 • niebieski:           730 - 855 punktów
 • złoty:                 860 - 990 punktów

Koszt egzaminu

Na koszt egzaminu składa się: cena egzaminu ( taniej - studenci, osoby poszukujące pracy zarejestrowane w UP) + ewentualnie cena certyfikatu ( około 20 zł ) + ewentualnie opłata administracyjna ( związana z kosztami przeprowadzenia egzaminu ).

Poziom trudności egzaminu TOEIC ®

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy ( aby sprawdzać praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym ).
Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, które otrzymał.

Przygotowanie do egzaminu TOEIC ®

Do egzaminu TOEIC ® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin potraktować jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC ® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse 'eksperymentować' z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC ® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące do egzaminu TOEIC ®.

TOEIC ® i CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC ® odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

 • A1 = 120 punktów
 • A2 = 225 punktów
 • B1 = 550 punktów
 • B2 = 785 punktów
 • C1 = 945 punktów
 • C1 - C2 > 945 punktów*

* punktacja sugerowana przez ETS, poparta przeprowadzonymi badaniami. Firmy i instytucje mają jednak możliwość ustalania własnych progów kompetencyjnych w zależności od np. profilu stanowiska, stąd oczekiwana od kandydata punktacja może odbiegać od podanych wartości

Terminy egzaminów

Egzamin TOEIC ® jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Kontakt: Dariusz Iżykowski tel. 604 871 194

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC ® gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich międzynarodowych egzaminów językowych w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie - 12 dni roboczychTOEIC Bridge ™ Test of English For International Communication ™


Czym jest TOEIC Bridge™?

TOEIC Bridge ™ to certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania. Jest to egzamin z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego. Test TOEIC Bridge ™ mierzy znajomość języka angielskiego na poziomach od A1 po B1 (wg skali CEF). Jest to obiektywne i rzetelne narzędzie pozwalające mierzyć efekty dotychczasowej nauki i motywować do dalszego rozwijania umiejętności. TOEIC Bridge ™ to międzynarodowo uznany certyfikat.

Osoby uczące się języka angielskiego na całym świecie decydują się na egzamin TOEIC Bridge ™ ponieważ:

 • daje międzynarodowo uznany certyfikat z języka angielskiego
 • Bridge jest przyjazny dla uczniów początkujących, nie wymaga mówienia ani pisania
 • sprawdza znajomość języka angielskiego skupiając się na praktycznych jego zastosowaniach
 • opiera się na prawdziwych kontekstach zaczerpniętych z życia
 • potwierdza osiągniętą do tej pory wiedzę i wytycza kierunek dalszej nauki
 • jest cennym dodatkiem do CV i pomaga znaleźć zatrudnienie na wymagającym rynku pracy

Uznawalność

TOEIC Bridge ™ jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge ™ znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie umożliwiającym podstawową komunikację.
Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy.

Zastosowania egzaminu TOEIC Bridge ™

 • Pracownicy firm i zakładów pracy zdają TOEIC Bridge ™ dla potwierdzenia podstawowych umiejętności językowych
 • Studenci, osoby indywidualne - Bridge pełni rolę miernika postępów
 • Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę - potwierdzona znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie to szansa na lepszą pracę
 • Firmy i korporacje - Bridge to idealne narzędzie do pomiaru potrzeb szkoleniowych i stworzenia systemu zarządzania edukacją gdy pracownicy dopiero rozpoczynają naukę (audyt językowy)
 • Gimnazjaliści - Bridge sprawdza poziom kompetencji językowych, motywuje do dalszej nauki; sprawdzian przygotowania do egzaminu gimnazjalnego
 • Instytucje akademickie przeprowadzają egzamin Bridge jako zaliczenie lektoratu

Format egzaminu TOEIC Bridge ™

TOEIC Bridge ™ to egzamin składający się ze 100 pytań, który trwa ok. 1,5 godziny. Jest to test wyboru, podczas którego, kandydaci zaznaczają odpowiedzi na specjalnych kartach, które są później analizowane przez komputer, który podaje wynik na skali 20-180 punktów. Pytania w egzaminie TOEIC Bridge ™ są znacznie łatwiejsze niż w egzaminie TOEIC ® Listening & Reading.

Listening Comprehension - 25 minut - 50 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I - interpretacja fotografii 15 zadań
Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź 20 zadań
Sekcja III - krótkie dialogi 15 zadań
Reading Comprehension - 35 minut - 50 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja IV - uzupełnianie zdań 30 zadań
Sekcja V - teksty z pytaniami 20 zadań

TOEIC Bridge ™ i poziomy CEF

Wyniki TOEIC Bridge ™ prezentują się następująco względem skali CEF:

 • 94 punkty - poziom A1
 • 134 punkty - poziom A2
 • 170 punktów - poziom B1

Przygotowanie do egzaminu

Każdy ogólny kurs języka angielskiego.

Terminy egzaminów

Egzamin TOEIC Bridge ™ może zostać przeprowadzony na żądanie, w wybranym wspólnie terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Kontakt: Dariusz Iżykowski tel. 604 871 194

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC Bridge ™ gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 12 dni roboczych.

TFI ™ - Test de Français International ™

Test de Français International ™ to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego ogólnego oraz w środowisku pracy, od poziomu początkującego do zaawansowanego - niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Format egzaminu

Egzamin TFI TM trwa 1 h 50 minut i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części:

 • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 - 495 punktów
 • Reading Comprehension (czytanie) 5 - 495 punktów

Jest to test wyboru ( A, B, C lub A, B, C i D ).

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

Rozumienie ze słuchu (czas trwania: ok. 42 minuty) - 90 pytań / zadań testowych
Sekcja I - krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 40 pytań
Sekcja II - dłuższe dialogi z pytaniami 30 pytań
Sekcja III - dłuższe wypowiedzi i konwersacje 20 pytań
Rozumienie tekstu czytanego (czas trwania 68 minut) - 90 pytań / zadań testowych
Sekcja IV - identyfikacja błędów w zdaniu 25 pytań
Sekcja V - uzupełnianie zdań fragmentami pasującymi do kontekstu 25 pytań
Sekcja VI - autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu 40 pytań

Certyfikaty TFI ™

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

 • pomarańczowy:  10 - 215 punktów
 • brązowy:            220 - 465 punktów
 • zielony:              470 - 725 punktów
 • niebieski:           730 - 855 punktów
 • złoty:                 860 - 990 punktów

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, które otrzymał.

TFI ™ i poziomy CEF

Wyniki TFI ™ prezentują się następująco względem skali CEF:

 • 190 punktów - poziom A2
 • 345 punktów - poziom B1
 • 605 punktów - poziom B2
 • 825 punktów - poziom C1

Terminy egzaminów

Egzamin TFI TM jest organizowany w MKEJ na żądanie, w wybranym wspólnie terminie.
Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Kontakt: Dariusz Iżykowski tel. 604 871 194

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TFI TM gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 12 dni roboczych.WiDaF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft


Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.

Uznawalność

W środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:

 • AGFA
 • Alcatel
 • Canal +
 • Deloitte
 • France Telecom
 • Marks & Spencer
 • Marsh SA
 • Deutsche Bank
 • Siemens
 • Bre Bank

Format egzaminu:

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie.

 • Sekcja I (105 minut)
  • Słownictwo
   • Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, protokoły itd.
  • Gramatyka
   • Koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
  • Czytanie
   • Listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.
 • Sekcja II (45 minut)
  • Słuchanie
   • Podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Wyniki

Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:

Słownictwo:                               0-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego:    0-330 punktów
Rozumienie ze słuchu:               0-330 punktów

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, które otrzymał.

Egzamin WiDaF i poziomy Rady Europy - CEF (Common European Framework)

W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób:

A2 =    0-246 punktów
B1 =    247-495 punktów
B2 =    496-735 punktów
C1 =    736-897 punktów
C2 =    898-990 punktów

Koszt egzaminu

Zorganizowane grupy zdających, firmy i instytucje mogą liczyć na atrakcyjne warunki współpracy.

Terminy egzaminów

Egzaminy WiDaF są organizowane w MKEJ na żądanie.

Kontakt: Dariusz Iżykowski tel. 604 871 194

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 2 tygodnie.CELI Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana

Są to najpopularniejsze i najbardziej honorowane na świecie certyfikaty z języka włoskiego.


Universita'Per Stranieri Di Perugia jest członkiem ALTE ( Association of Language Testers In Europe ) - Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

System ALTE umożliwia porównywanie kompetencji językowych osiągniętych podczas różnych egzaminów i w różnych krajach. Stowarzyszenie ALTE skupia 29 członków ( obok Uniwersytetu z Perugii także m.in.: Goethe Instytut, Alliance Français, WBT egzaminy TELC, University of Cambridge).

MKEJ Iustitia jest jedynym w Kielcach ośrodkiem organizującym już od kilku lat egzaminy CELI. Przeprowadzamy te egzaminy na wszystkich poziomach zaawansowania ( CELI 1, CELI 2, CELI 3, CELI 4, CELI 5 ).


CELI 1
CELI na poziomie 1 potwierdza znajomość języka niezbędną do poprawnej komunikacji językowej we włoskojęzycznym środowisku. Kandydaci powinni poradzić sobie w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego. W skali ocen opartej na założeniach Rady Europy CELI 1 odpowiada poziomowi A2. Egzamin składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustna.

CELI 2
Kandydaci przystępujący do egzaminu CELI 2 powinni wykazać się znajomością j. włoskiego pozwalającą na komunikację językową w większości typowych sytuacji życia codziennego. CELI 2 odpowiada poziomowi B1 w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Egzamin składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustna.

CELI 3
CELI 3 potwierdza znajomość języka włoskiego na średnim poziomie zaawansowania. Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka pozwalającą na swobodne porozumiewanie się w typowych sytuacjach z życia codziennego, które nie wymagają znajomości języka specjalistycznego. CELI 3 odpowiada poziomowi B2 w skali ocen opracowanej przez Radę Europy. Egzamin składa się z 5 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustna.

CELI 4
CELI 4 potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydaci powinni wykazać się kompetencją językową pozwalającą na swobodne porozumiewanie się we włoskojęzycznym środowisku, także w sytuacjach związanych z pracą i studiami.
CELI 4 jest uznawany przez włoskie uniwersytety jako egzamin wstępny z języka włoskiego. CELI 4 składa się z 5 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustna.

CELI 5
CELI 5 potwierdza zaawansowaną znajomość języka włoskiego. Kandydaci powinni wykazać się umiejętnością porozumiewania się po włosku w każdej sytuacji, w każdym kontekście (także zawodowym). Egzamin składa się z 5 części: rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, gramatyka i struktury, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustna.

Zapisy na sesję czerwcową zwykle do połowy kwietnia, listopadową do końca września.

Wyniki egzaminów znane są po 3 miesiącach. Na poziomie 1 kandydaci otrzymują jedną z dwóch ocen: "zaliczony" lub "nie zaliczony". Na pozostałych poziomach (CELI 2, 3, 4, 5) egzamin jest zaliczony, gdy kandydat otrzyma ocenę A, B, lub C. Ocena D, E, F oznacza, że egzamin nie został zaliczony.


Uwaga ! Ostrzegamy przed firmami, które wprowadzają w błąd pisząc skrótowo - "certyfikaty np. CELI". Tymczasem firmy te nie organizują żadnego wymienionego egzaminu tylko kurs przygotowujący do podanego egzaminu certyfikacyjnego.Międzynarodowa Grupa City & Guilds jest jednym ze światowych liderów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Ta założona przez Sir Isaaka Pitmana w 1837 roku w Londynie organizacja wypracowała wzorcowe standardy oceny kwalifikacji z dziedziny biznesu i języka angielskiego. Od 160 lat jest synonimem egzaminów najwyższej jakości.

Organizacja ta wydaje ponad milion certyfikatów zawodowych i językowych rocznie działając w ponad 100 krajach, a obecnie również w Polsce! Ponad 40 uniwersytetów w Wielkiej Brytanii oraz wiele uczelni w krajach posługujących się językiem angielskim uznaje certyfikaty ESOL.

Egzaminy ESOL oraz Spoken ESOL otrzymały akredytację QCA Brytyjskiej Organizacji ds. Kwalifikacji i Programów Nauczania. Zatrudnieni przez City & Guilds konsultanci, audytorzy oraz egzaminatorzy zewnętrzni nadzorują wprowadzanie efektywnych metod egzaminowania, utrzymywanie jednakowego i wysokiego poziomu egzaminów na całym świecie, jak również prowadzenie badań w zakresie metodyki nauczania. Organizacja City & Guilds pracuje według najwyższych standardów, co stanowi bezpośrednią korzyść dla wszystkich jej klientów. Posiada certyfikat ISO 9000 oraz akredytację Investors in People (przyznawaną firmom i instytucjom dbającym o rozwój kapitału ludzkiego i zapewniającym dobre warunki pracy).

Dlaczego warto posiadać certyfikat City & Guilds?
 • certyfikaty City & Guilds honorowane są przez pracodawców, organizacje zawodowe i wyższe uczelnie w ponad 100 krajach. Ich posiadacze dla wielu zatrudniających oznaczają osoby, których wiedza i kwalifikacje zostały poddane ocenie zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • egzaminy City & Guilds są zgodne ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference)
 • zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 27.12.2005 (Dz. U. Nr 266, poz. 2230) w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej - certyfikaty językowe City & Guilds są oficjalnie honorowane przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego (uznawane są na równi z egzaminami Cambridge, LCCI, TELC). Osoba posługująca się takim certyfikatem może starać się o pracę w administracji rządowej
 • certyfikaty City & Guilds gwarantują zwolnienie z egzaminu lub zaliczenia kończącego lektorat języka obcego czy też figurują na liście dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia doktoranckie np. UMCS w Lublinie
 • certyfikaty City & Guilds dają realną możliwość znalezienia lepszej pracy i pozwalają wytyczać kolejne szczeble aktywności zawodowej
 • otrzymany certyfikat jest ważny bezterminowo


Krótka charakterystyka egzaminów językowych City & Guilds

Egzaminy City & Guilds z języka angielskiego ogólnego: International ESOL oraz International SESOL

Egzaminy City & Guilds składają się z dwóch części - ESOL i SESOL. Egzamin ESOL (English for Speakers of Other Languages) sprawdza umiejętności: czytania, pisania i słuchania. Natomiast sprawność w zakresie wysławiania się w języku angielskim sprawdza egzamin SESOL (Spoken English for Speakers of Other Languages).

Egzaminy te można zdawać na sześciu poziomach zaawansowania (od A1 do C2 - według Common European Framework). Egzaminy pisemny i ustny są oferowane jako odrębne formy testowania, zatem można zdawać oba lub tylko jeden z nich (np. tylko ESOL) w zależności od potrzeb. Egzamin ustny i pisemny można zdawać na różnych, wybranych przez siebie, poziomach (np. ESOL na poziomie A2, natomiast SESOL na poziomie B1).


Egzamin pisemny International ESOL (ESOL)

Poziomy zaawansowania wg. Rady Europy Europejskie oznakowanie poziomu Nazwa poziomu egzaminu City & Guilds ESOL
poziom biegłości C2
C1
Mastery
Expert
poziom samodzielności B2
B1
Communicator
Achiever
poziom podstawowy A2
A1
Access
Preliminary


Oceniane umiejętności:

- rozumienie mowy
- rozumienie tekstu pisanego
- pisanie tekstów użytkowych

Struktura egzaminu:

Na każdym poziomie egzamin składa się z trzech części:

- Listening
- Reading
- Writing

Czas trwania egzaminu różni się w zależności od poziomu:

Oznakowanie poziomu Nazwa poziomu egzaminu City & Guilds ESOL Czas trwania egzaminu
A1
A2
Preliminary
Access
2 godziny
B1
B2
Achiever
Communicator
2,5 godziny
C1
C2
Expert
Mastery
3 godziny


Ogólna charakterystyka zadań egzaminacyjnych

Stosownie do poziomu zaawansowania stosuje się określone dla niego techniki pozwalające na rzetelne zbadanie umiejętności rozumienia i wyrażania istotnych dla wymiany językowej treści i komunikatów.

- Listening

Teksty, odtwarzane z taśmy, to monologi, dialogi i konwersacje. Na każdym poziomie prezentowane są cztery nagrania o odpowiednim dla poziomu stopniu trudności. Są one odtwarzane dwukrotnie na niższych poziomach, a jeden lub dwa z nich - jednokrotnie na wyższych. Mówcy prezentują standardowe akcenty pozbawione silnych naleciałości regionalnych. Typowe zadania to dopasowywanie słuchanej treści komunikatu do ilustracji bądź opisu, test wyboru jednej z podanych odpowiedzi (multiple choice), wypełnianie formularza, sporządzanie notatki, uzupełnianie tekstu.

- Reading

Teksty do zadań egzaminacyjnych pochodzą z autentycznych źródeł i są dobierane stosownie do poziomu. Testuje się nie tylko bezpośrednie zrozumienie całości oraz wybranych treści, ale również rozpoznawanie cech organizacji tekstu na poziomie zdania i akapitu (spójność gramatyczno-leksykalna). Typowe zadania to uzupełnianie luk w zdaniach i tekście odpowiedziami z listy (a,b,c,d, lub większa liczba pomieszanych wyrazów, fraz, zdań do wyboru), dopasowywanie czterech tekstów do listy odnoszących się do nich wybiórczo pytań; odpowiedzi na pytania do tekstu - test wyboru jednej z podanych odpowiedzi (multiple choice), odpowiedzi na pytania z zastosowaniem określonego limitu słów. Na niższych poziomach występują również proste teksty, w których należy odszukać i poprawić oczywiste błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne.

- Writing

Test zawiera dwa do czterech zadań o charakterze użytkowym o określonym dla każdego poziomu limicie słów. Na poziomach A1 & A2 - cztery teksty, na poziomie B1 - trzy, natomiast na B2, C1 & C2 - dwa. Cały wachlarz zadań stosownie do poziomu zaawansowania, w tym - począwszy od wypełniania podstawowych formularzy osobowych poprzez korespondencję prywatną (kartka pocztowa, list) do listu oficjalnego w odpowiedzi na podany tekst i wypracowanie o charakterze artykułu czy rozprawki.

Ocenianie:

Istnieją trzy oceny: pozytywne - First Class Pass, Pass oraz negatywna Fail.
W uproszczeniu, kandydat, który uzyskał minimum 55% możliwych do zdobycia punktów w każdej z trzech zasadniczych części egzaminu (Listening, Reading, Writing) zalicza egzamin z oceną Pass, a po zdobyciu ponad 70% First Class Pass. Ocena Pass wskazuje na spełnienie przez kandydata kryteriów Rady Europy dla danego poziomu. Dla uzyskania jej niezbędne jest zaliczenie każdej z trzech zasadniczych części egzaminu.

Egzamin ustny International SESOL (SESOL)

Poziomy zaawansowania wg. Rady Europy Europejskie oznakowanie poziomu Nazwa poziomu egzaminu City & Guilds SESOL
poziom biegłości C2
C1
Mastery
Expert
poziom samodzielności B2
B1
Communicator
Achiever
poziom podstawowy A2
A1
Access
Preliminary


Oceniane umiejętności:
 • umiejętność wypowiadania się i uczestnictwa w dialogu
Struktura egzaminu:

Egzamin ma formę rozmowy pomiędzy kandydatem a Interlokutorem, wyznaczonym przez Centrum. Konwersacja ta jest nagrywana na kasetę magnetofonową.
Zadaniem interlokutora, którym może być także nauczyciel osoby przystępującej do egzaminu, jest przeprowadzenie rozmowy w sposób, który - przy zachowaniu wszelkich standardów egzaminacyjnych - pozwoli kandydatowi osiągnąć jak najlepszy wynik.
Na każdym poziomie egzamin składa się z czterech części:
 • udzielania informacji na tematy związane z życiem codziennym kandydata
 • komunikowanie się w codziennych sytuacjach (dialogi sytuacyjne)
 • wymiana informacji między rozmówcami w celu wykonania danego zadania (np. poszukiwanie rozwiązania problemu, uzgodnienie sposobu działania w określonej sytuacji, wymiana posiadanych danych w celu podjęcia decyzji, etc.)
 • wypowiedź na przedstawiony ustnie przez Interlokutora temat (kandydat dostaje 30 sekund do namysłu po usłyszeniu treści zadania )
Czas trwania egzaminu różni się w zależności od poziomu:

Oznakowanie poziomu Nazwa poziomu egzaminu City & Guilds SESOL Czas trwania egzaminu
A1 Preliminary 5 minut
A1 Access 7 minut
B1 Achiever 9 minut
B2 Communicator 10 minut
C1 Expert 12 minut
C2 Mastery 15 minut


Ocenianie:

Rozmowa egzaminacyjna nagrana na kasecie magnetofonowej przesyłana jest do Londynu, gdzie egzaminator z City & Guilds dokonuje jej oceny. Istnieją trzy oceny: dwie pozytywne - First Class Pass i Pass, oraz jedna negatywna Fail. Ocena Pass wskazuje na spełnienie przez kandydata kryteriów Rady Europy dla danego poziomu. Uzyskanie oceny First Class Pass wskazuje na spełnienie części lub wszystkich kryteriów dla egzaminu na poziomie wyższym.


Egzaminy City & Guilds z języka angielskiego biznesowego: Spoken English Test for Business oraz English for Business Communications (EBC)

Spoken English Test for Business

Egzamin Spoken English Test ( SET ) for Business oferowany przez City & Guilds został pomyślany jako osobny test, który sprawdza ogólne i szczegółowe umiejętności językowe osób pracujących w biznesie. Ten uznany na świecie egzamin jest dostępny na żądanie w dowolnym terminie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów również egzamin Business SET znajduje się na liście certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego (Dziennik Ustaw Nr 266 z dnia 27 grudnia 2005 r.).

Egzamin jest oferowany na trzech poziomach zgodnych z ESOKJ ( Common European Framework ), nagrywany na kasetę dźwiękową i sprawdzany w Wielkiej Brytanii, aby zachować całkowitą integralność i obiektywizm oceny. SET for Business składa się z czterech części i daje możliwość uzyskania oceny wielu sprawności językowych przydatnych do komunikowania się w różnych sytuacjach. SET for Business to międzynarodowy certyfikat dla ludzi biznesu, który ocenia ich umiejętność mówienia. Daje on osobom studiującym i pracodawcom dowód umiejętności komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach codziennych jak i biznesowych.

Poziomy:

Stage A (A1 & A2)
Stage B (B1 & B2)
Stage C (C1 & C2)

Oceniane umiejętności:

mówienie

Struktura egzaminu:

Formatem przypomina egzamin SESOL z tym, że zamiast języka ogólnego testuje zagadnienia biznesowe.
Egzamin pozwala ocenić umiejętności przeprowadzania rozmów w najróżniejszych sytuacjach biznesowych: od telefonicznego umawiania się na spotkanie zawodowe po negocjacje kontraktów; od wymiany informacji czy opinii na zadany temat, po prowadzenie krótkich prezentacji.

Egzamin nie wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy, pozwala natomiast skupić się na dziedzinach znanych kandydatom. Stworzony został dla profesjonalistów, pracowników biurowych, czy administracyjnych, którzy w swojej pracy lub sytuacjach związanych z wykonywaną przez nich profesją używają języka angielskiego.

Czas trwania:

Stage A - 8 minut
Stage B - 12 mniut
Stage C - 16 minut

Oceny:

Pozytywne to wyższa Distinction i niższa Pass.
Dla kandydata, który nie uzyska oceny pozytywnej, nie określa się oceny negatywnej i nie wydaje się mu zaświadczenia.


English for Business Communications (EBC)

Poziomy:

Poziom 1 (A2)
Poziom 2 (B2)
Poziom 3 (C2)

Oceniane umiejętności:

czytanie, pisanie

Struktura egzaminu:

Egzamin testuje zrozumienie przez kandydata komunikacji charakterystycznej dla środowiska biznesowego oraz umiejętność wykonania zadań związanych ściśle z biznesem.
Kandydaci powinni znać podstawowe procedury wymagane w środowisku biznesowym oraz posługiwać się efektywnie językiem angielskim odpowiednio do wybranego poziomu egzaminu.

Czas trwania:

Poziom 1 - 1 godz. 45 min.
Poziom 2 - 2 godz. 15 min.
Poziom 3 - 2 godz. 45 min.

Oceny:

Wyższa - First Class Pass i niższa Pass.
Dla kandydata, który nie uzyska oceny pozytywnej, nie określa się oceny negatywnej i nie wydaje się mu zaświadczenia.
Aby wziąć udział w egzaminie należy:

 1. dokonać wpłaty na egzamin ( na 6 tygodni przed zaplanowanym terminem egzaminu ), podając numer konta MKEJ, nazwę egzaminu, poziom zaawansowania
 2. dokonać rejestracji w Centrum przedkładając oryginał dowodu wpłaty w Sekretariacie MKEJ
UWAGA:

Organizujemy egzaminy City & Guilds dla dorosłych z języka angielskiego - ogólnego bądź biznesowego. Możemy przeprowadzać również egzaminy dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat.
 • Warunkiem zorganizowania egzaminu jest minimum 4 osoby na określony poziom i część egzaminu.
 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
 • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 • Informacja o wynikach (ok. 6 tygodni po egzaminie) - w Centrum Egzaminacyjnym MKEJ.
 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut przed podaną godziną.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 • Listy kandydatów są wywieszane na tablicy ogłoszeń na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.


Terminy egzaminów

Egzaminy są dostępne:

- w planowanych sesjach


sesje egzaminacyjne organizujemy zawsze pod koniec czerwca

rejestracja kandydatów prowadzona jest do 15 maja

- na żądanie (przyjmujemy zamówienia indywidualne i grupowe)Poziomy biegłości językowej: samoocena (Common Reference Levels: self assessment grid)
Poziom podstawowy Poziom samodzielności Poziom biegłości
A1
Breakthrough
A2
Waystage
B1
Threshold
B2
Vantage
C1
Effective
Operational
Proficiency
C2
Mastery
R
O
Z
U
M
I
E
N
I
E
Słuchanie Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach. Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo - wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami - pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka. Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy. Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej - słuchanej "na żywo" czy odbieranej za pośrednictwem mediów - nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.
Czytanie Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach. Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne. Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji. Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką. Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te niezwiązane z moją dziedziną. Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.
M
Ó
W
I
E
N
I
E
Interakcja Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję powiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw - i odpowiadać na tego typu pytania . Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania - włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np.: rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących). Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Potrafię się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafię skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Potrafię bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze znam i odpowiednio stosuję wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyrażam się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewam pewne problemy z wyrażaniem czegoś, potrafię tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi moich braków.
Produkcja Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam. Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę. Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia. Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań. Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją. Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.
P
I
S
A
N
I
E
Pisanie Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np.: z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np.: w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś. Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia. Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia. Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika. Potrafię pisać płynnie, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafię pisać streszczenie i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich.


W ofercie MKEJ oczywiście są również kursy przygotowujące do innych egzaminów certyfikacyjnych: FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, LCCI, TOEFL, TOLES, ZMP, ZOP, KDS, PURJ, DELE, DELF, DALF.

Cenny załącznik do Twojego CV

Europass - Paszport Językowy: plik PDF, plik DOC

powrót do góry