Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl


informacje podstawowe
lektorzy   jak uczymy?
kursy standardowe poziomy od "0" do B1.2
Centrum Doskonalenia Języka Angielskiego
inne rodzaje kursów
kursy dla dzieci Happy Kids, dla gimnazjalistów

Kursy standardowe od poziomu "0" do poziomu upper-intermediate włącznie

Kursy - praktyczne,   skuteczne,   ciekawe,   spełniające potrzeby językowe słuchaczy

KURS STANDARDOWY - kurs dobry dla zapracowanych   3 lub 4 godziny tygodniowo

semestralny 60 godzin, cena w czasie trwania promocji z rabatem 540 490 zł
roczny          120 godzin, cena w czasie trwania promocji z rabatem - 1080 898 zł

+ gratis   dodatkowe bezpłatne zajęcia: konwersacyjne, gramatyczne i fonetyczne - BEZ OGRANICZEŃ
+ gratis   bez limitu czasowego - dodatkowa nauka w pracowniach multimedialnych
+ gratis   dodatkowe lekcje internetowe z j. angielskiego
+ gratis   konsultacjePrzy tworzeniu grup bierzemy pod uwagę, oprócz poziomu zaawansowania także Państwa dyspozycyjność. W ciągu tygodnia są dwa spotkania po 2 godziny lekcyjne ( 45 minutowe ) lub jedno spotkanie po 3 lub 4 godziny lekcyjne ( z przerwami na odpoczynek ).

OPIS KURSU
Zgodnie z Państwa prośbami, potrzebami, Kurs oprócz części ogólnej zawiera obligatoryjne, spójne z programem zajęcia multimedialne. Podczas nich, kursant wykonuje wyznaczone przez lektora ćwiczenia, które póĽniej są omawiane.

Ponadto dla podwyższenia praktyczności Kursu - podczas zajęć zostanie podanych i przećwiczonych - mnóstwo niezbędnych zwrotów, wyrażeń potocznych oraz, co bardzo docenili Nasi kursanci, część zajęć będzie poświęcona słownictwu i zagadnieniom biznesowym, związanym z pracą, wyjazdem ( chyba, że grupa będzie chciała wykonywać dodatkowe zadania gramatyczne lub poćwiczyć komunikację językową bądĽ odpowiednie partie materiału - to cecha elastyczności naszego kursu).

Tak więc doczekali się Państwo kursów praktycznych ( 2 kursy w 1 ).


Pakiet konwersacyjny MKEJ

Cechą charakterystyczną naszych kursów, co wyróżnia je spośród innych oferowanych na rynku kursów języka angielskiego jest - szczególny nacisk na szybkie postępy u słuchaczy w zakresie płynnego, poprawnego mówienia.
Osiągamy te postępy dzięki ( pakiet konwersacyjny MKEJ ):
  • wprowadzaniu aktywnych form nauki m.in. symulacji sytuacji z codziennego życia


  • rozszerzonym konwersacjom na zajęciach


  • umiejętnym nauczaniu w oparciu o specjalnie opracowane i dobrane materiały do nauki


  • dodatkowym, bezpłatnym zajęciom konwersacyjnym
Potwierdzeniem osiągania tych postępów przez naszych kursantów są m.in. ich wysokie oceny z części ustnej międzynarodowych egzaminów językowych.

Umiejętne, łatwo zrozumiałe dla wszystkich przekazywanie wiedzy przez lektorów MKEJ i stosowanie przez nich dobrze dobranych materiałów i środków dydaktycznych pozwalają naszym kursantom na skuteczną naukę również w zakresie gramatyki, poprawnego pisania, czytania i słuchania ze zrozumieniem.
Nasz sposób uczenia języka angielskiego jest szczególnie skuteczny i zalecany dla tych osób, które chcą znać angielski aby:
  • pracować w Wielkiej Brytanii


  • jechać na wakacje do krajów, w których można porozumieć się w języku angielskim


  • nawiązywać i utrzymywać kontakty towarzyskie


  • być dobrym w kontaktach zawodowych


  • poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych
Dzięki naszym kursom poznacie Państwo taki język angielski, jakim się mówi w Wielkiej Brytanii na co dzień - z jego popularnymi powiedzeniami, kolokwializmami, mową potoczną, a nawet z elementami młodzieżowego żargonu. Poznają Państwo również podstawowe różnice jakie występują w języku angielskim używanym na terenie Wielkiej Brytanii i USA.

Lektorzy MKEJ.  Jak uczymy? - więcej informacji

Atrakcje - więcej informacji


KURS ANGIELSKI od "0" dla zupełnie początkujących, specjalnie skonstruowany program, dzięki któremu będą Państwo uzyskiwali szybkie postępy w nauce. Cena i opis kursu patrz wyżej.


KURS INTENSYWNY - ROK W SEMESTR   6 godzin tygodniowo, 90 godz. (45-minutowych) - 850 775 zł


KURS SPECJALNY od 4 do 5 osób w grupie    48 lekcji (40-minutowych) - 599 zł
+ gratis - dodatkowe bezpłatne zajęcia: konwersacyjne, gramatyczne i fonetyczne - BEZ OGRANICZEŃ


Zapraszamy wszystkich ceniących sobie wysoki poziom nauczania i przyjazną atmosferę.

powrót do góry