Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl


Profesjonalny ośrodek nauki języka włoskiego z bogatym doświadczeniem i dużą praktyką.
W dowód uznania dla wysokiej jakości świadczonych przez nas usług przyznano naszej firmie status ośrodka egzaminacyjnego i prawo do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych z języka włoskiego - Universita' Per Stranieri di Perugia CELI oraz The European Language Certificates TELC


Universita' Per Stranieri di Perugia oraz WBT TELC są członkami organizacji  ALTE   Association of Language Testers In Europe.

Mogą Państwo w naszym ośrodku egzaminacyjnym przygotować się oraz przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat:

  • Start Italiano TELC poziom europejski A1 ESOKJ
  • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 1 ( CELI 1 ) poziom europejski A2 ESOKJ
  • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 ( CELI 2 ) poziom europejski B1
  • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 3 ( CELI 3 ) poziom europejski B2
  • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 4 ( CELI 4 ) poziom europejski C1
  • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 5 ( CELI 5 ) poziom europejski C2
Certyfikaty CELI są najpopularniejszymi na Świecie dokumentami poświadczającymi znajomość języka włoskiego przez obcokrajowców. Są ważne bezterminowo.

Egzaminy CELI przeprowadzamy w terminach wyznaczonych przez Centralę. Zazwyczaj odbywają się one w połowie czerwca i pod koniec listopada. Zgłoszenia na w/w egzamin są przyjmowane do 90 dnia przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Zdawalność egzaminów CELI:
  • uczestnicy naszych kursów - 98,24 % skuteczności
  • osoby uczące się w innych szkołach i bez kursów przygotowujących do egzaminów CELI prowadzonych przez szkoleniowców MKEJ - 26,66% skuteczności

Profesjonalna kadra lektorska.

Zajęcia u nas prowadzą wykwalifikowani, doświadczeni lektorzy Polacy i native speakers. W gronie lektorów są również międzynarodowi egzaminatorzy.


Skuteczna metodyka.  Praktyczne i ciekawe lekcje.

Lektorzy prowadzą lekcje - umiejętnie dynamicznie ciekawie efektywnie

Stosują sprawdzone, nowoczesne i skuteczne metody nauczania.

Tematyka zajęć jest bardzo praktyczna.  więcej informacji


Nasza oferta nauki języka włoskiego obejmuje:

KURSY STANDARDOWE - kursy praktyczne, efektywne, ciekawe     OPIS

Nauka odbywa się na 10 poziomach zaawansowania - od początkującego ( od "0" ) do zaawansowanego.

Nasze kursy cechują się dużą praktycznością i skutecznością. Są bardzo przydatne zarówno dla osób planujących wyjazd do Włoch jak i dla osób, które wracają z Włoch i potrzebują mieć dalszy kontakt z językiem włoskim w celu jego doskonalenia.
Już po ukończeniu w MKEJ - 2 semestrów nauki od poziomu "0" można zdawać u nas międzynarodowy egzamin z j. włoskiego - CELI 1.

Zgodnie z Państwa prośbami, potrzebami dla podwyższenia praktyczności Kursów - podczas zajęć zostanie podanych i przećwiczonych mnóstwo niezbędnych zwrotów oraz, co bardzo docenili Nasi kursanci, część zajęć będzie poświęcona słownictwu i zagadnieniom związanym z pracą ( chyba, że grupa będzie chciała wykonywać dodatkowe zadania gramatyczne lub poćwiczyć komunikację językową bądź odpowiednie partie materiału - to cecha elastyczności naszego kursu ).

Tak więc doczekali się Państwo kursów praktycznych ( 2 kursy w 1 ).


Kurs semestralny ( jeden poziom ): poziom "0" obejmuje 46 godzin nauki, natomiast pozostałe poziomy obejmują 44 godziny.
Cena każdego semestru, poziomu w czasie trwania promocji z rabatem - 465 415 zł ( grupy od 6 do 12 osób ).
Możliwość wyboru - 2, 3, 4 lub 6 godzin tygodniowo. W ciągu roku szkolnego można zrealizować - 2, 3 semestry, poziomy.

  • gratis  dodatkowe bezpłatne zajęcia: konwersacyjne, gramatyczne
  • gratis  dodatkowe lekcje internetowe z j. włoskiego
Dodatkowo dla chętnych organizujemy wieczorki włoskie.


INNE OFEROWANE KURSY

Kursy specjalistyczne, zawodowe ( m.in.: język włoski w medycynie, w budownictwie, w handlu, w turystyce i hotelarstwie, dla nauczycieli języka włoskiego, egzaminacyjne, ... )

DLA FIRM oferujemy również - pełną obsługę językową ( dwujęzyczną ) od szkoleń BHP poprzez tworzenie programów w zakresie Public Relations.


LEKCJE INDYWIDUALNE CENTRUM KOREPETYCYJNE - program i terminy zajęć są dopasowywane do potrzeb klientów. więcej informacji


Zapraszamy do skupiającego lektorów i osoby interesujące się kulturą i językiem włoskim.
W ramach Klubu m.in.: wieczorki muzyczne, kulinarne, zabawy m.in. Wenecja Party - bal przebierańców, różnego typu prezentacje, szkolenia dla lektorów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, spotkania z zapraszanymi specjalnymi gośćmi, spotkania integracyjne, ...

powrót do góry