Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl
PRACA / JOB   WSPÓŁPRACA   FRANCHISING

Osoby zainteresowane podjęciem pracy, współpracy w charakterze:
  • nauczyciela
  • trenera
  • konsultanta
  • tłumacza
prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV ze zdjęciem ( z dokładnym opisem swojego wykształcenia, dokształcania, doświadczenia zawodowego, dyspozycyjności ) na adres: MKEJ KONSORCJUM IUSTITIA INSTYTUT
25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/23 lub na mkejiustitia@wp.pl  . W temacie e-mail lub na kopercie prosimy dopisać - lektor, nauczyciel, tłumacz oraz nazwę miejscowości.Osoby zainteresowane podjęciem pracy, współpracy w charakterze:
  • koordynatora ds. reklamy
  • specjalisty ds. obsługi klienta
  • kolportażu materiałów reklamowych
  • plakatowania
prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV ze zdjęciem ( z dokładnym opisem swojego wykształcenia, umiejętności, doświadczenia zawodowego, dyspozycyjności ) na adres: MKEJ KONSORCJUM IUSTITIA INSTYTUT
25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/23 lub na mkejiustitia@wp.pl  .W temacie e-mail lub na kopercie prosimy dopisać - koordynator ds. reklamy, specjalista ds. obsługi klienta, reklama bezpośrednia oraz nazwę miejscowości.Osoby, firmy zainteresowane podjęciem współpracy z naszą firmą na zasadzie franchisingu -

prosimy o przesłanie listu ( z dokładnym opisem m.in.: dlaczego jestem tym zainteresowany, przedstawieniem informacji na temat lokalnego rynku i panującej na nim konkurencji w tej branży ) na adres: MKEJ KONSORCJUM IUSTITIA INSTYTUT 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/23 lub na mkejiustitia@wp.pl  . W temacie e-mail lub na kopercie prosimy dopisać franchising.

powrót do góry